logo

A – EEN PARTICIPATIEF SOCIAAL BELEID

InPuzzle is begaan met het welzijn van medewerkers binnen de onderneming, gelijkheid van kansen, toegang tot opleidingen, respect voor ethiek en veiligheid. Daarom verbindt InPuzzle zich ertoe om:

 • medewerkers te informeren over manieren om gezond te blijven;
 • zorg te dragen voor de ergonomie van de werkplek en de reinheid van de kantoren;
 • de werkroosters zo in te richten dat het privéleven van alle medewerkers wordt gerespecteerd;
 • medewerkers te werven op basis van de gewenste professionele competenties en kwalificaties, zonder discriminatie van de kandidaat op grond van handicap, geslacht of culturele achtergrond;
 • een opleidingsbeleid te hanteren dat voor iedereen effectief is;
 • partners te kiezen op basis van competenties, maar ook op grond van sociale en milieucriteria.

B – KWALITEIT EN DEONTOLOGIE

Bij InPuzzle willen we de voortgang en ontwikkeling van onze economische activiteiten waarborgen en tegelijk hoogwaardige diensten leveren die voldoen aan alle regels op het vlak van deontologie en goed beheer. Daarom verbindt InPuzzle zich ertoe om:

 • zich te houden aan het kwaliteitshandvest van de groep (te raadplegen op onze website);
 • het ondernemingsrecht toe te passen en misbruik en corruptie te bestrijden;
 • wederzijds nuttige en gelijkwaardige relaties met partners op te bouwen en te onderhouden;
 • activiteiten op een prestatiegerichte wijze te leiden om te zorgen voor innovatie en behoud van zijn menselijk kapitaal op de lange termijn.

C – EEN VERANTWOORDELIJK MILIEUBELEID

InPuzzle is betrokken bij het milieu en verbindt zich ertoe om:

 • een beleid toe te passen om alle soorten afval te recyclen;
 • op een ecologisch verantwoorde manier om te gaan met kantoorbenodigdheden en afdrukken op papier;
 • zijn energieverbruik te optimaliseren om de impact op het milieu te beperken;
 • zakelijke verplaatsingen te beperken tot het strikt noodzakelijke;
 • verplaatsingen van medewerkers met het openbaar vervoer te stimuleren.

D – EEN MAATSCHAPPELIJK BELEID DAT GERICHT IS OP OPENHEID EN UITWISSELING

InPuzzle beschouwt het als essentieel om het maatschappelijk middenveld te steunen door de sociale en culturele samenhang te bevorderen. Daarom verbindt InPuzzle zich ertoe om:

 • zijn activiteiten uit te voeren met respect voor de cultuur van de landen en regio’s waar het bedrijf gevestigd is;
 • activiteiten op het gebied van solidariteit, cultureel erfgoed, geschiedenis en taal van het land te ondersteunen en eraan bij te dragen.
ut felis consequat. venenatis Praesent elementum suscipit neque. commodo vel, in