logo

INFORMATIE OVER DE ONDERNEMING

Deze website is gepubliceerd door de onderneming INPUZZLE:

een besloten vennootschap met een kapitaal van € 245.000.

Kvk-nummer: 34242549

Kantoor in Nederland:
Hogehilweg 16
1101 CD Amsterdam

Tel.: (+31) 020 788 01 93

CREDITS

https://www.inpuzzle.com is het officiële adres van de website van de onderneming INPUZZLE.
Publishing director: Vincent Renard en Philippe Guyon.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Elke persoon die de website van de onderneming INPUZZLE (http://inpuzzle.com) raadpleegt (hierna ‘de Website’ genoemd), belooft zich aan deze gebruiksvoorwaarden te houden.
Elke persoon die de Website raadpleegt, is verantwoordelijk voor de gegevens die hij/zij verstuurt, gebruikt en/of overdraagt en belooft zich in dit verband te houden aan de toepasselijke Nederlandse wetgeving, vooral ten aanzien van inhoud die duidelijk onwettig is (aantasting van de goede zeden, aanzetten tot rassenhaat, pedofilie …) of de bescherming van de rechten van derden (zoals intellectuele eigendomsrechten). De onderneming InPuzzle is niet aansprakelijk voor het gebruik van gegevens of de verzending van inhoud door een andere persoon, met name als deze zich niet aan de geldende wetgeving houdt.
De onderneming InPuzzle behoudt zich het recht voor om de plaatsing van een hypertekstlink naar de Website achteraf te controleren en eventueel alle links te verwijderen. De onderneming InPuzzle kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor websites met een hypertekstlink naar de Website en wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud en het gebruik daarvan af.
Op deze Website is de Nederlandse wet van toepassing, en bij geschillen zijn alleen de Nederlandse rechtbanken bevoegd.

EIGENDOM – COPYRIGHT

De presentatie en de inhoud van de website https://www.inpuzzle.com vormen gezamenlijk een werk dat beschermd wordt door de geldende wetgeving omtrent het auteursrecht en het intellectuele en industriële eigendom. Tenzij anders vermeld, zijn de aanduidingen en logo’s gedeponeerde merken. Op de creaties die op de Website kunnen verschijnen, zoals tekeningen, foto’s, afbeeldingen, teksten, al dan niet met geluid geanimeerde sequenties en andere getoonde documentatie, zijn het auteursrecht en het industriële en/of intellectuele eigendomsrecht van toepassing. Deze creaties zijn bovendien – naargelang het geval – het eigendom van de onderneming InPuzzle of van een derde partij die InPuzzle toestemming heeft gegeven om deze te gebruiken.
Het commercieel gebruik en de reproductie, weergave, aanpassing, wijziging, incorporatie, vertaling, commercialisatie, geheel of gedeeltelijk, van deze elementen (inclusief de elementen die gedownload of gekopieerd kunnen worden) zijn alleen toegestaan als de maatschappij InPuzzle van tevoren schriftelijke toestemming heeft verleend, behalve bij gebruik voor privédoeleinden, onder voorbehoud van de afwijkende/meer restrictieve bepalingen van de wet inzake het intellectuele eigendom.
Naast de schending van de auteursrechten is de schending van één van deze industriële en/of intellectuele eigendomsrechten een misdrijf van namaking, dat met een gevangenisstraf van 3 jaar en een boete van 300.000 euro kan worden bestraft.

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De onderneming InPuzzle stelt u op de hoogte van het feit dat de informatie die via de Website wordt verzameld en direct of indirect te herleiden is tot een persoon (naam, e-mailadres…) en die nodig is voor de werking van bepaalde toepassingen (e-mail, contact) beschermd wordt door de Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens van 17 september 1978. Deze gegevens, bestemd voor de onderneming InPuzzle, kunnen worden bewaard, gebruikt en automatisch verwerkt, met name om contact met u op te nemen en u te informeren over het bestaan van onze producten, diensten en aanbod in het kader van commerciële en/of marketingactiviteiten. InPuzzle kan de verzamelde gegevens overdragen aan derden, met name aan bepaalde technische dienstverleners, om de goede werking van de Website te waarborgen.
In toepassing van artikel 16 van de Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens is voor de website https://www.inpuzzle.com een verklaring ingediend bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
Voor alle informatie over de bescherming van persoonsgegevens en de uitoefening van uw recht op toegang, correctie en verwijdering kunt u een schrijven sturen naar: INPUZZLE– contact@inpuzzle.com.

COOKIES

De functies van Google Analytics voor displayadvertenties zijn geactiveerd op deze website (remarketing). Google gebruikt cookies om advertenties te verspreiden op de sites van haar displaynetwerk. Dankzij het DoubleClick-cookie stelt Google de verspreide advertenties af op de gebruikers aan de hand van hun surfgedrag op onze website. U kunt het gebruik van deze functie uitschakelen door uw voorkeursinstellingen voor advertenties te wijzigen.

WEBHOSTING

De maatschappij OVH
2 rue Kellermann
59100 Roubaix – Frankrijk

ut dapibus nunc Aenean tristique libero. Praesent elit. justo Curabitur Donec