logo

InPuzzle

Hogehilweg 16
1101 CD Amsterdam
Nederland

+31 (0)20 788 01 93

data@inpuzzle.com

Vertegenwoordigd door algemeen directeur Philippe Guyon

 

De volgende tekst betreft het bedrijf InPuzzle (registratienummer handelsregister in Rennes: 429632045), eigenaar en beheerder van https://nl.inpuzzle.com, en is conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 1998 en andere toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018 en alle overige toepasselijke verordeningen.

Wij zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy en gaan bedachtzaam om met uw persoonsgegevens, die door ons uitsluitend worden gebruikt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 1998, de richtlijn 2000/58/EG betreffende elektronische communicatie en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Op deze pagina kunt u lezen hoe wij uw gegevens gebruiken. Indien u gebruikmaakt van een van de op deze website beschreven diensten, wordt u geacht dit privacybeleid te hebben gelezen en aanvaard.

Er kan u gevraagd worden om enkele persoonsgegevens als uw naam, adres of e-mailadres door te geven indien u zich registreert op https://nl.inpuzzle.com. Daarnaast kunnen wij de webpagina’s die u op onze website bezoekt opslaan, evenals producten of diensten die u interesseren.

Alle gegevens die wij verzamelen worden veilig opgeslagen conform ons interne databeleid. Wij verzamelen deze gegevens met name teneinde u gebruik te laten maken van onze services en occasioneel een selectie van aanbiedingen en prijzen weer te geven ter informatie.

Indien u zich registreert via https://nl.inpuzzle.com en u akkoord gaat met het ontvangen van informatie van en over ons bedrijf, verzekeren wij u dat uw gegevens uitsluitend krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 1998 en andere toepasselijke wetgeving worden gebruikt, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018 en alle van toepassing zijnde wetgeving inzake privacybeleid. Indien u niet akkoord gaat met dit gebruik, dient u het keuzevakje voor toestemming niet aan te vinken tijdens de registratie.

Wij kunnen uw gegevens doorgeven indien dit is toegestaan door de wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij hebben het recht hiertoe als bijvoorbeeld een overheidsinstantie of een rechtbank hierom vraagt, of in het kader van juridische procedures of het verkopen van een bedrijf of aandelen hiervan.

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?

De gegevens die u ons verstrekt

InPuzzle verzoekt u persoonsgegevens te verstrekken in de volgende gevallen:

u heeft een offerte aangevraagd, u neemt deel aan een van onze evenementen, u bent klant bij InPuzzle of u wilt graag het laatste nieuws over ons bedrijf ontvangen.

Wij zullen in die gevallen uw naam en bedrijfsnaam opslaan, uw functie, uw telefoonnummer, uw e-mailadres en uw taal, zodat wij zo snel mogelijk contact met u kunnen opnemen om u op de hoogte te houden van onze actualiteiten en u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

De gegevens die wij via onze website opslaan – Cookies

Wij gebruiken kleine tekstbestanden, ook wel cookies genoemd, om informatie te verzamelen over de prestaties van onze website. Persoonlijke gegevens zullen niet worden verzameld. De gegevens die worden verzameld, zullen uitsluitend worden gebruikt om te kijken in welke mate onze website wordt bezocht en wat wij kunnen doen om de gebruikservaring te verbeteren.

Indien u niet wilt dat wij cookies voor deze doeleinden gebruiken, dan kunt u deze deactiveren. Indien u deze niet deactiveert, dan stemt u in met het gebruik hiervan op deze website. Als u de cookies deactiveert, kan dit invloed hebben op de prestaties van de website en dan kunt u mogelijk niet meer van alle door ons aangeboden diensten gebruikmaken.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Wij gaan bedachtzaam om met uw persoonsgegevens en om die reden hebben alleen onze medewerkers toegang tot deze gegevens. Alle verzamelde gegevens worden opgeslagen in beveiligde systemen of bij partners die voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor het verwerken van uw gegevens (opslag, segmentatie en communicatie) maken wij gebruik van twee serviceproviders.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig wordt geacht om het doel waarvoor ze werden verzameld te bereiken.

Welke rechten heeft u?

Krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 1998 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u het recht een kopie aan te vragen van uw gegevens waarover wij beschikken. Wij brengen geen administratiekosten in rekening voor een aanvraag.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U kunt bij ons een overzicht aanvragen van de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld.

Voor het verkrijgen van deze gegevens wordt u verzocht uw identiteit te bewijzen. Indien u dit overzicht per post wilt ontvangen, zullen de administratiekosten voor uw rekening zijn.

Recht op rectificatie

U heeft het recht op de rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist zijn. Daarnaast heeft u het recht op het aanvullen van onvolledige persoonsgegevens door ons uw aanvullende gegevens te verstrekken.

Recht om te worden vergeten

U kunt ons te allen tijde verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Uw verzoek zal dan zo snel mogelijk worden behandeld en uw gegevens worden verwijderd indien wij deze niet hoeven te verwerken, met uitzondering van de volgende gevallen:

  • indien de verwerking, vereist door het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen, wettelijk verplicht is, of indien een openbaar belang of een missie, die gerelateerd is aan het uitoefenen van de openbare autoriteit en waarvoor eerdergenoemde verantwoordelijke is ingezet, vervuld dient te worden;
  • bij het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten.

 

Neem altijd in eerste instantie met ons contact op indien u vragen heeft of meer informatie wilt over dit privacybeleid of over de gegevens die wij over u verzamelen.

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en InPuzzle, dat eigenaar en beheerder is van https://nl.inpuzzle.com, en kunnen uitsluitend schriftelijk worden gewijzigd.

Heeft u nog vragen over uw persoonsgegevens en de bescherming hiervan? Neem dan contact op via data@inpuzzle.com.

Donec ut ante. elementum accumsan libero leo. non lectus venenatis, Donec